Liệu năm nay LG G6 có tỏa sáng hay không? - Ai đã đăng?