Google chọn VCCorp làm đối tác cao cấp hay chỉ là một chiêu PR rẻ tiền của VCCorp - Ai đã đăng?