Ra sân 10 phút, sao trẻ Barca sắp được ký hợp đồng mới - Ai đã đăng?