máy đục, búa nhổ đinh, máy phun, máy bào, máy thổi - Ai đã đăng?