băng tải xanh 3ly, bạc đan FAG, vòng bi NSK, xích sên - Ai đã đăng?