Bạo chi, Liverpool sẽ hạ cả Real và Barca - Ai đã đăng?