Đèn nến điện tử có gây độc hại không? - Ai đã đăng?