Lenovo cung cấp dịch vụ bảo hành nhanh 3 giờ cho thương hiệu laptop gaming Legion - Ai đã đăng?