Nơi gửi hàng đi Pháp, vận chuyển hàng đi Đức, gửi hàng đi Nauy - Ai đã đăng?