Nướng bánh bò đơn giản chỉ với nồi cơm điện - Ai đã đăng?