Điều hòa funiki 9000btu sau 1 thời gian sử dụng có hiện tượng kêu to - Ai đã đăng?