Con người ở nhật bản sẽ dần bị thay thế bằng robot - Ai đã đăng?