Thảo dược Methi Ấn Độ Nasulin trị tiểu đường, giảm mỡ máu - Ai đã đăng?