Vận chuyển hàng không, vận tải tàu biển giá rẻ - Ai đã đăng?