Vi vu hè này ở Kuala Lumpur cùng Vietnam Airlines chỉ từ 70 USD KHỨ HỒI - Ai đã đăng?