Hoi tu thien phat com cho benh nhan ngheo cac bv hcm!!!!! - Ai đã đăng?