Samsung là công ty đầu tiên ra mắt smartphone màn hình gập??? - Ai đã đăng?