Lý do Apple ngừng cập nhật iOS 12 Beta 7? - Ai đã đăng?