Nhờ Galaxy Note9, Qualcomm - Samsung thắt chặt thêm tình đoàn kết - Ai đã đăng?