IPhone X Plus sắp ra mắt sẽ hỗ trợ Apple Pencil? - Ai đã đăng?