Môi trường làm việc ở khu công nghiệp có tốt không? - Ai đã đăng?