Bếp từ PKK611B17E, Chảo nhôm 28 cm 002CWS và Bình siêu tốc MK-15DC - Ai đã đăng?