Liệu Samsung có quyết định đúng đắn khi "khai tử" dòng smartphone Galaxy J?? - Ai đã đăng?