Sự im lặng có vai trò như thế nào khi lắng nghe người khác ? - Ai đã đăng?