Sự im lặng có vai trò như thế nào khi lắng nghe người khác ? - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
rubiru 1