Apple nói gì về việc Cựu kỹ sư Apple nói hãng đã thối nát kể từ khi Steve Jobs qua đờ - Ai đã đăng?