Có nên dùng giường đa năng 2 trong 1 không - Ai đã đăng?