Huawei Mate 20 Pro bị rò rỉ thông tin và giá bán - Ai đã đăng?