Tại sao Apple không quan tâm nếu mọi người không mua iPhone mới hàng năm nữa?? - Ai đã đăng?