Tìm câu trả lời cho khoản lợi nhuận 2 tỷ đô của Xiaomi? - Ai đã đăng?