Tổng Thống Trump có “cuộc nói chuyện dài và rất tốt đẹp” với ông Tập Cận Bình - Ai đã đăng?