[Tranh luận] Chương trình học trước đóng tiền sau - Ai đã đăng?