Móc treo tường không cần khoan có phải là móc treo thông minh không? - Ai đã đăng?