Google và OnePlus chạy theo iPhone thiết kế smartphone không có jack cắm tai nghe - Ai đã đăng?