Trong 2019 Smartphone trang bị RAM 12GB sẽ được xuất hiện nhiều hơn - Ai đã đăng?