Realme đã xây dựng nền móng vững chắc tại thị trường Việt Nam khi chưa đầy 2 tháng - Ai đã đăng?