Huawei tuyên bố "Không hãng nào có thể vượt qua camera của P20 Pro" - Ai đã đăng?