Sau iPhone, "Ông lớn" LG cũng sẽ loại bỏ tai thỏ - Ai đã đăng?