Có thể bạn chưa biết về kế hoạch bán smartphone và tablet cho quân đội Mỹ của Samsung - Ai đã đăng?