Bbộ xử lý tiếp theo của ARM liệu có đánh bại chip laptop của Intel như ARM tuyên bố?? - Ai đã đăng?