Làm thế nào để chống lại sự hoài nghi quá mức ? - Ai đã đăng?