Phần mềm ERP là gì và hiệu quả cho các doanh nghiệp - Ai đã đăng?