[Hỏi - Trao đổi] Dòng điều hòa trung tâm LG Multi V 5 của hãng LG? - Ai đã đăng?