2019 nhưng giá sim 2014...số lượng có hạn...!!! - Ai đã đăng?