Tình yêu có bình đẳng ? Tình yêu lãng mạn là sự phân biệt đối xử. - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
rubiru 1