Tại sao nâng mũi lại ĐẮT như vậy? Chi phí liệu có XỨNG ĐÁNG với số tiền bỏ ra? - Ai đã đăng?