Mình muốn mua sạc dự phòng, mng tư vấn giúp mình nha - Ai đã đăng?