Sạc dự phòng bền mà giá tốt là loại nào ạ? - Ai đã đăng?