để tránh tác hại của sóng wifi, bạn có thể tắt wifi vừa có tác dụng tiết kiệm điện, v - Ai đã đăng?