Cơ sở may ba lô nhận may theo đơn đặt hàng số lượng nhiều - Ai đã đăng?