Ngày cuối khuyến mãi 1 triệu khi mua xe điện - Ai đã đăng?